Empresa especialitzada en serveis de comunicació local per a ajuntaments

Sigues transparent!


La ciutadania i la Llei 19/2014 t’hi obliguen!

El portal de transparència del teu
ajuntament en bones mans

Despleguem i mantenim actualitzat el portal de transparència
dels ens locals de Catalunya

Des de l’1 de gener de 2016 el teu Ajuntament està obligat a donar compliment a la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels deures i les obligacions establerts per la Llei comporta l’aplicació del règim sancionador amb multes que van dels 600 als 12.000 €.

AUDITORIA

Analitzem tots els ítems de transparència del teu portal

DESPLEGAMENT

T’indiquem com donar compliment i/o millorar els ítems de transparència

ACTUALITZACIÓ

T’oferim el servei d’actualització dels ítems manuals del teu portal

Posa’t al dia!

En només 60 dies et posaràs al dia de les teves obligacions en matèria de publicat activa.


T’assessorem i t’acompayem en el desplegament i actualització del portal de transparència del teu ajuntament.


T’ajudem a millorar i a assolir els indicadors de transparència i bones pràctiques de la comunicació pública local des del web del teu ajuntament.


No esperis més.


Sigues transparent!


667732409
info@notidig.cat
Perfil del contractant per a empreses públiques

Accés a plataforma online que serveixi d'instrument de transparència i accés públic a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic i recull la informació obligatòria relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes i com a medi de difusió de les licitacions. El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments de contractació pública.

Alguns dels nostres clients